در رقابت اقتصادی جهان معاصر و با وجود وسائل ارتباط جمعی گسترده و متنوع، برندسازی کالا و خدمات از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا مشتریان و مخاطبان با شناخت، آگاهی و اطمینان دست به انتخاب آگاهانه می‌زنند. از این رو عملیات برندینگ طی فرآیندی مستمر تلاش‌می‌کند تا ارزش مطلوب شرکتها برای مشتریانشان خلق و ماندگار شود. ارزشی که از هویت محصول، احساس تعلق و ارتباط عاطفی به آن و تداعی معانی برانگیزاننده حاصل می‌شود و نهایتا مشتری را به خود وفادار می کند.

گروه برندینگ این اتحادیه در بخش تحقیق و توسعه ، آمادگی آن را دارد تا از یک سو برای صاحبان کسب و کار خلاق، نقشه برند تجاری، طراحی و اجرا کند و از سوی دیگر برند آنها را جهانی کند.