در Uncategorized

در عصر جهانی شدن اقتصاد، رویدادها مؤثرترین ابزار در رقابت جهانی است تا بتوان در معرفی ظرفیتها و توانایی های بومی موفق بود. گروه تحقیق و  پژوهش  این اتحادیه  در برنامه میان مدت خود در حال تدوین الگوی برگزاری انواع رویدادهای شهری و بین المللی  است .این الگو میتواند چراغ راه مدیران فرهنگی و اقتصادی برای معرفی ظرفیتهای حوزه مکانی مدیریت خود، در مقیاسهای ملی و بین المللی  در ایران و اروپا باشد.
این اتحادیه  آمادگی خود را برای همکاری با هنرمندان، صاحبان ایده های خلاق، مدیران شهری، کارآفرینان و سازمانهای مردم نهاد اعلام میکند تا در قالب انواع رویدادها نظیر جشنواره های هنری ، نمایشگاه¬ها، مسابقات و … معرف توانمندیهای هنری و فرهنگی و اقتصادی آنها باشد